Ellen Brouwers


Ellen Brouwers

Volksdevotie met haar uiterlijke rituelen, kunst, architectuur door de eeuwen heen, vormen voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.  

Mijn afstudeerwerk aan de TeHaTex met de titel: Heilige Huisjes, bestaande uit een aantal theatrale tassen, was het begin van een lange reis, op zoek naar verhalen en legenden, een reis die nog lange niet ten einde is.

Ik maak objecten in de vorm van assemblages, tassen, meubels en kostuums en beoog met mijn werk een mysterieuze mix van verwondering en twijfel te bewerkstelligen, inherent aan geloof en legenden. CV

Exposities     


Contact:
Ellen Brouwers
info@hetmaagdenkabinet.nl