Ellen Brouwers


Ellen Brouwers

Volksdevotie met haar uiterlijke rituelen, kunst, architectuur door de eeuwen heen, vormen voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.  

Mijn afstudeerwerk aan de TeHaTex met de titel: Heilige Huisjes, bestaande uit een aantal theatrale tassen, was het begin van een lange reis, op zoek naar verhalen en legenden, een reis die nog lange niet ten einde is.

Ik maak objecten in de vorm van assemblages, tassen, meubels en kostuums. Er is geen materiaal wat ik uit de weg ga al gaat mijn voorkeur gaat uit naar al wat oud en aangetast is door de tand des tijds. Doordat ik daarnaast oude technieken gebruik zoals leerbewerking, vergulden, kalligrafie en been bewerken krijgt mijn werk een wat middeleeuwse uitstraling.

Ik beoog met mijn werk een mysterieuze mix van verwondering en twijfel te bewerkstelligen, inherent aan geloof en legenden. CV

Exposities     


Contact:
Ellen Brouwers
info@hetmaagdenkabinet.nl