Rituelen en Gebruiken

Rituelen en Gebruiken · 03. augustus 2018
Het limbus Infantium  uit De Heele Santekraem Ellen Brouwers © HetMaagdgenkabinet.nl
Afb: Detail van mijn assemblage over Limbus Infantium. De Heele Santenkraem Tot ver over de helft van de 20e eeuw, kon een kind dat dood geboren was of na de geboorte ongedoopt was gestorven, niet begraven worden in gewijde grond. Elk kind was volgens het katholieke geloof belast met de erfzonde en die zonde kon alleen weggewassen worden door gewijd water. Voor hen werd een aparte begraafplek, grenzend aan de gewijde grond, gereserveerd. Deze strook, liggend aan de rand van de gewijde grond op...
Rituelen en Gebruiken · 11. februari 2018
De hagiotheek: een huisapotheekje met wondermiddeltjes in relatie tot een heilige, als gewijd bronwater, grafzand, eet- en slikprentjes etc. zoals je die een eeuw geleden zou kunnen aantreffen in een degelijk katholiek huis. Vooraf een inleiding tot het ontstaan van de hagiotherapie: het aanroepen van heiligen met of zonder tastbare middelen die in relatie staan tot de betreffende heilige.
Rituelen en Gebruiken · 18. oktober 2017
Foto: medaille van het Genootschap van de Heilige Kindsheid met blauw strikje, dat aangeeft dat deze medaille toebehoorde aan een jongensbaby en daaronder de 2,5 cent die men maandelijks per kind diende te betalen om lid te blijven, 14 jaar lang in elk geval, langer mocht ook. Nee, dus geen medaille wanneer dementie wordt geconstateerd. De benaming Heilige Kindsheid is niet bij iedere oudere persoon bekend. "Heilig? Nou zo gelukzalig is die ziekte niet hoor!". Wat is nu de Heilige Kindsheid? In...