Rituelen en Gebruiken

Rituelen en Gebruiken · 11. februari 2018
De hagiotheek: een huisapotheekje met wondermiddeltjes in relatie tot een heilige, als gewijd bronwater, grafzand, eet- en slikprentjes etc. zoals je die een eeuw geleden zou kunnen aantreffen in een degelijk katholiek huis. Vooraf een inleiding tot het ontstaan van de hagiotherapie: het aanroepen van heiligen met of zonder tastbare middelen die in relatie staan tot de betreffende heilige.
Rituelen en Gebruiken · 18. oktober 2017
Foto: medaille van het Genootschap van de Heilige Kindsheid met blauw strikje, dat aangeeft dat deze medaille toebehoorde aan een jongensbaby en daaronder de 2,5 cent die men maandelijks per kind diende te betalen om lid te blijven, 14 jaar lang in elk geval, langer mocht ook. Nee, dus geen medaille wanneer dementie wordt geconstateerd. De benaming Heilige Kindsheid is niet bij iedere oudere persoon bekend. "Heilig? Nou zo gelukzalig is die ziekte niet hoor!". Wat is nu de Heilige Kindsheid? In...